Giỏ hàng

Sản phẩm may mặc an toàn

TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỊCH SỬ CỦA CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TRONG LĨNH VỰC DỆT MAY

Các chứng nhận về tính bền vững của ngành dệt may có thể là một chủ đề phức tạp và đôi khi gây nhầm lẫn. Đưa ra lựa chọn đúng đắn khi tìm kiếm các loại vải bền vững, có đạo đức là một thách thức. Việc hiểu rõ các chứng nhận về tính bền vững của ngành dệt may có thể giúp bạn dễ dàng hơn một chút khi quyết định lựa chọn nào là tốt nhất từ ​​quan điểm đạo đức và có thể giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định đúng đắn khi chọn loại vải bền vững nào.

Trong bài viết này, chúng tôi nhằm mục đích làm sáng tỏ các nhãn khác nhau mà bạn có thể thấy được áp dụng cho hàng dệt mà bạn mua. Chúng ta sẽ xem xét lịch sử của các chứng nhận bền vững trong ngành dệt và các vấn đề nảy sinh khi nhãn sinh thái và chứng nhận bền vững đã phổ biến trong những năm gần đây. Chúng ta sẽ xem xét các nhãn được áp dụng cho một số nguyên liệu thô nhất định trong ngành dệt may, trước khi xem xét một số chứng nhận bền vững phổ biến nhất trong ngành kinh doanh vải. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có một ý tưởng rõ ràng hơn về ý nghĩa thực sự của từng nhãn và chứng nhận, cũng như những nhãn và chứng nhận nào cần tìm khi mua các loại hàng dệt khác nhau.

TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỊCH SỬ CỦA CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TRONG LĨNH VỰC DỆT MAY

Lịch sử của các chứng nhận về tính bền vững của ngành dệt may

Trước khi chúng ta tiếp tục xem xét sâu hơn một số nhãn và chứng nhận hàng đầu, sẽ rất hữu ích khi xem xét nguồn gốc của những chứng nhận này và kiểm tra lịch sử toàn diện của các chứng nhận về tính bền vững trong ngành dệt may. Để hiểu được toàn cảnh của các nhãn và chứng nhận như vậy trong ngành dệt may, điều cần thiết đầu tiên là phải hiểu rằng hai phong trào riêng biệt đã phát sinh và cả hai đều góp phần tạo nên nhãn sinh thái trên thị trường ngày nay.

Động lực cho an toàn môi trường trong các loại vải bền vững

Điều đầu tiên trong số này là thúc đẩy an toàn môi trường hơn trong ngành dệt may. Phong trào này bắt nguồn từ Châu Âu, vào năm 1992, Hội đồng Kinh tế Châu Âu đã thông qua Đề án Giải thưởng Nhãn sinh thái Cộng đồng. Các tiêu chí để trao các nhãn sinh thái này chủ yếu tập trung vào các mối quan tâm liên quan đến ô nhiễm môi trường, sức khỏe và sự an toàn của con người. Dệt may là một trong những nhóm sản phẩm đầu tiên áp dụng tiêu chí Nhãn sinh thái như vậy. Chương trình dán nhãn sinh thái này và các chương trình dán nhãn sinh thái khác sau đó yêu cầu nhiều tiêu chuẩn sản xuất về dư lượng kim loại nặng tối đa cho phép trong thuốc nhuộm được sử dụng trong dệt may sinh thái, cũng như việc sử dụng các nguyên liệu đầu vào gây hại khác như thuốc trừ sâu, chất gây dị ứng và các hợp chất hoạt tính sinh học.

Cùng khoảng thời gian đó (1992), Tiêu chuẩn Oeko-Tex (sẽ được đề cập sâu hơn ở phần sau của bài viết này) cũng được thành lập bởi Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu và Thử nghiệm trong lĩnh vực Sinh thái Dệt may. Điều này dựa trên hai tiền thân là OTN 100 của Viện Nghiên cứu Dệt may Áo (được phát triển vào cuối những năm 1980) và Oko-Check của Viện Nghiên cứu Dệt may Hohenstein của Đức. Hai viện này đã kết hợp lực lượng và tiếp tục tạo ra tiêu chuẩn Oeko-Tex ngày nay, một trong những tiêu chuẩn quan trọng và thành công nhất trong ngành dệt may toàn cầu.

Động lực để cải thiện điều kiện làm việc và tiền lương

Phong trào thứ hai là sự thúc đẩy các điều kiện làm việc và tiền lương tốt hơn. Sự thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc và tiền lương cũng nổi lên trong những năm 1990, khi mối quan tâm gia tăng về chi phí nhân lực cho những người làm việc trong ngành dệt may. Chiến dịch cho Quyền Lao động được bắt đầu vào năm 1993, và nhiều tổ chức mới khác với mục đích giải quyết tình trạng lao động trong các nhà máy dệt may đã được thành lập trong vài năm tới sau khi một số cuộc triển lãm nổi tiếng thu hút sự chú ý về các vấn đề này.

Không nằm ngoài hai phong trào này, một số nhãn hiệu sinh thái và chứng nhận hàng dệt may đã ra đời.

Các vấn đề với chứng nhận tính bền vững của ngành dệt may

Một trong những vấn đề chính khi cố gắng tìm hiểu và đánh giá các chứng nhận về tính bền vững của ngành dệt may là chúng không bao gồm tất cả các lĩnh vực giống nhau. Trong khi một số đề cập đến các vấn đề môi trường như:

- Sản xuất hữu cơ

- Sử dụng năng lượng

- Sự ô nhiễm

- Sự chuyển đổi trong đa dạng sinh học

Những chứng nhận khác tập trung nhiều hơn vào các yếu tố con người của sự bền vững, chẳng hạn như:

- Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc

- Sức khỏe và An toàn của Người tiêu dùng

- Tiền lương và Bình đẳng

- Phát triển kinh tế và cộng đồng

Điều này tập trung vào trọng tâm của tính bền vững thực sự có nghĩa là gì. Tính bền vững thực sự bao gồm các phương pháp hay nhất trong cả lĩnh vực môi trường và xã hội - quan tâm đến cả hành tinh và con người, cũng như lợi nhuận của công ty.

Hơn nữa, một điều phức tạp khác được thêm vào bởi thực tế là một số chứng nhận và nhãn bền vững không chỉ được áp dụng cho hàng dệt may mà còn cho hàng tiêu dùng khác (hoặc thậm chí tất cả). Nhiều chứng nhận không dành riêng cho ngành dệt may, điều này có thể gây khó khăn khi so sánh chúng với các nhãn và chứng nhận dành riêng cho ngành.

Một điểm khác khiến việc đánh giá điểm mạnh và điểm yếu tương đối của các chứng nhận và nhãn khác nhau trở nên khó khăn hơn là chúng khác nhau về phạm vi khi nói đến các giai đoạn của vòng đời của một vật liệu được bao phủ. Ví dụ: một số chứng nhận (sẽ có thêm nội dung bên dưới) chỉ bao gồm một số nguyên liệu thô nhất định được sử dụng trong ngành, trong khi những chứng nhận khác chỉ bao gồm việc xử lý và những chứng nhận khác chưa xem xét toàn bộ vòng đời.

Hơn nữa, một số chứng nhận và nhãn bao gồm tất cả hàng dệt may, trong khi một số chỉ áp dụng cho một số sản phẩm hoặc vật liệu cụ thể. Hơn nữa, một số chỉ áp dụng ở một số quốc gia hoặc khu vực pháp lý nhất định, trong khi một số khác có phạm vi và ứng dụng toàn cầu.

Quản lý tính bền vững trong các hoạt động thời trang toàn cầu là một lĩnh vực ngày càng được quan tâm. Thật không may, có rất ít sự đồng thuận khi đề cập đến việc phá vỡ và làm rõ các thực tiễn về môi trường và tính bền vững. Sản phẩm thường được phân loại theo cách tiếp cận ba hướng, tập trung vào sản phẩm, quy trình và chuỗi cung ứng. Thật không may, một số khía cạnh xã hội quan trọng như quyền con người không được đề cập rộng rãi trong các quy trình sản xuất. Tương tự, các yếu tố môi trường nghiêm trọng như đa dạng sinh học không hoàn toàn được chú trọng ở chuỗi các cấp độ.

Một sự thất bại trong việc phân loại trong toàn ngành có nghĩa là việc phân loại sản phẩm theo các thông tin về tính bền vững có thể là một thách thức. Vấn đề này được thể hiện rõ ràng trong sự nhầm lẫn xung quanh các chứng nhận và nhãn bền vững của ngành dệt may.

promotion left img
Call:0969463299
index